In de organisatie van Burdock is ontwikkeling en employability van de medewerker een belangrijk speerpunt. Een goede aansluiting tussen de ontwikkelingen in de markt en de kennis van onze mensen.

Zo heeft Burdock Bouw en Infra afgelopen jaar een aantal thema bijeenkomsten gehouden op het gebied van Contract en Aanbesteding. Daarnaast heeft een groep medewerkers de Prince2 training gevolgd en examen afgelegd voor Foundation.

In februari dit jaar heeft een andere groep medewerkers deelgenomen aan een cursus UAV-gc en Contractbeheersing. Dit is een cursus gericht op het werken met innovatieve contractvormen onder UAV-gc. Deze contractvorm wordt steeds meer gebruikt. Dit jaar zullen er nog diverse cursussen en thema bijeenkomsten plaatsvinden.

Verbinden van talent en bedrijf

Sandra van Hoek