Betrokkenheid is het sleutelwoord

Kees-Jan van Harten