Uitleg over nieuwe wet natuurbescherming

Burdock organiseerde op donderdag 11 mei weer een kennisavond voor onze medewerkers over de nieuwe Wet natuurbescherming. Want moet je eigenlijk doen als er tijdens het slopen van een bestaand gebouw er een vleermuis in de spouwmuur zit? Of als jouw project in een beschermd gebied plaatsvindt? Door in een vroeg stadium van de planvorming hiermee rekening te houden, kun je vertraging van de uitvoering voorkomen.

Gevolgen voor projecten

De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 van kracht gegaan. De wet betekent dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan in het aanvragen van vergunningen en handhaving. Dat kan grote gevolgen hebben voor de planning en kosten van het project. 

Als spreker op de avond was VanderHelm uitgenodigd. Deze organisatie heeft jarenlange ervaring met milieu en het verrichten van de benodigde onderzoeken. De kennis van VanderHelm strekt zich uit tot alle plant- en diergroepen die van belang zijn voor de Wet natuurbescherming. De sprekers van VanderHelm hebben daarmee goed kunnen toelichten wat de wijzigingen zijn. 

Nuttige avond

De kennisavond was een van de bijeenkomsten die Burdock regelmatig voor medewerkers organiseert om bij te scholen. Ook deze avond was weer nuttig. We sloten af met een goede sfeer en een heerlijk buffet van de Chinees. En een heleboel collega's die weer iets hebben opgestoken!

Betrokkenheid is het sleutelwoord

Kees-Jan van Harten