Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Aankoper.

Function

 • Je onderhandelt, implementeert en volgt de toepassing van contracten op en de behandeling van aankoopdossiers
 • Je capteert de interne noden en stemt deze af op de mogelijkheden in de markt
 • Je organiseert en behartigt inhoudelijk interne overlegplatforms voor de toegewezen dossiers
 • Projecten bespreken op technische eisen en administratief lastenboek mee helpen opstellen
 • Opzetten van de gunningskalender van alle projecten
 • Lastenboeken standaardiseren
 • Wekelijkse stand van zaken rapporteren aan management
 • Aankoper in het kader van aankoopdossiers in de publieke sector volgens de Best Value procurement methodiek.

Requirements

 • Aantoonbare ervaring met openbare aanbestedingen binnen de Nutssector +/- 3 jaar
 • Aantoonbare ervaring met technische aankoopdossiers +/- 3 jaar
 • Gelieve drie specifieke technische aankoop dossiers toe te voegen binnen de wetgeving nutsectoren van de laatste vijf jaar.
 • Goede kennis van het Engels en Nederlands
 • Integer en discreet
 • Masterdiploma of gelijkwaardig
 • Deze aankoper moet een ruime recente ervaring hebben met de methodiek en deze reeds meerdere malen (> 5 maal) toegepast hebben in een aankooptraject.
 • De afgelopen 5 jaar dient de aankoper deze BVP-dossiers te hebben toegepast.
 • De aankoper moet ook ervaring hebben met eenzelfde soort aankoopdossiers waarin de duurzaamheid van het aangekochte een belangrijke factor was.
 • De ervaring wordt aangetoond door het bezit van een A/A+ certificaat voor Best Value Procurement (publieke sector) op naam van de consultant. Alsook dient hij de meest recente ontwikkelingen op vlak van best value methodiek toe te lichten en de toepassing hiervan dient hij te kunnen aantonen.
 • De aanpak en methodiek van de dossiers uitschrijven. Daarbij focus leggen op hoe we het specifieke risico-, kansen- en het prestatiedossier evalueren en scoren.
 • De procedure voor de subgunningscriteria die uit de methodiek van Best Value Procurement (BVP) komen in detail beschrijven, nl. hoe zullen deze geëvalueerd en gescoord worden?
 • De werkwijze voor de interviews met de sleutelfuncties van de kandidaat-opdrachtnemer in het kader van BVP mee uittekenen.
 • Organiseren van eventuele infosessies voor de leveranciersmarkt.
 • Offertes evalueren.

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.
 • Een parttime functie

Application

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Lynn Bouton
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25