Introductie

Voor de gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een assistent Projectmanager. De assistent projectmanager Michiel de Ruijtertunnel en Arenatunnel fungeert als de rechterhand van de projectmanager binnen het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam. De focus ligt op het mede bepalen en uitvoeren van de project aanpakken en het organiseren en aansturen van de projectorganisatie. Enerzijds bestaat de functie uit ondersteunende en faciliterende taken ten behoeve van de projectmanager (zoals de organisatie van overleggen en het bijhouden en najagen van acties). Anderzijds wordt verwacht dat de assistent zelfstandig specifieke dossiers of deelprojecten trekt en rapportages opstelt.

Het betreft een functie voor 28 tot 32 uur per week voor een periode van 4 maanden, met optie tot verlenging. De startdatum is 1 oktober 2019.

Organisatie

Gemeente Amsterdam, RVE Metro en Tram. Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam met een groot aantal stakeholders/betrokken inen externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico’s zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren.

Functie

Werkzaamheden:

 • Samen met de Projectmanager sturing geven aan het projectteam. O.a. middels het voorbereiden en vastleggen van het projectteamoverleg en het bijhouden, monitoren en najagen van acties;
 • (Mede) opstellen van projectmanagementdocumenten (o.a. projectplan, werkpakketbeschrijvingen, voortgangsrapportages (monitoring van onder meer budget, planning en scope) en uitvoeringsplan);
 • Het opstellen van bestuurlijke stukken en bewaken dat het juiste bestuurlijke proces wordt gevolgd;
 • Bewaken van de integraliteit tussen project- en programmadoelstellingen, waarbij in procedures, plannen en processen aangesloten dient te worden op de programma-aanpak;
 • Tijdig signaleren en agenderen van issues binnen het projectkader of met de andere taakvelden die (mogelijk) leiden totoverschrijding van de toleranties van het projectkader;
 • In overleg met de projectmanager een nader te bepalen deel van de taken van de projectmanager overnemen en zelfstandig uitvoeren.

Verantwoordelijkheden:

 • Conform de vastgestelde kaders mede uitvoering geven aan het projectplan en het behalen van de projectdoelstellingen;
 • Rapporteren en verantwoording afleggen aan de projectmanager.

Bevoegdheden:

 • Uitbrengen gevraagd en ongevraagd advies;
 • Escaleren naar projectmanager

Functie eisen

 • Je beschikt minimaal over een academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 1 jaar relevante en aantoonbare ervaring als (assistent) project-/contractmanager/-leider in multidisciplinaire projecten;
 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met werken bij de overheid;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het organiseren van processen om tot de benodigde resultaten, producten en besluitvorming te komen;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring of affiniteit met samenwerking in teams in een technische projectomgeving;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met complexe projecten in een (groot) stedelijke context.

Sollicitatie

Wil je solliciteren op deze vacature?
Klik dan op “Solliciteren” en laat je CV achter.

Heb je vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met Michael van den Heuvel, Recruiter bij Burdock
m.vandenheuvel@burdock.com I 06-12 57 97 74 I 070-3191990