Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Uitwerking en implementatie van een beheersplan voor renovatie van staalstructuren.

Function

 • Opmaak risicomatrix met falingsfactor (ernst van de schade van het object) versus risicofactor (inschaling gevolg van falen van het object)
 • Definiëring van het preventieve controle systeem (kwantitatief en kwalitatief) met bijhorende periodiciteit.
 • Toekenning Falingsfactor & risicofactor (berekening van huidige belasting tov aangetaste structuur)
 • Opmaak Lange Termijn Plan (LTP)
 • Opmaak budget voor uitvoeren herstellingen per eenheid, gespreid over 10 jaar
 • Uitwerking van herstelmethodiek
 • Berekening herstelmethode
 • Montage en vervangtechnieken
 • Technische evaluatie van offertes bij (eventuele) prijsvraag voor herstellingen
 • Uitwerking van standaardtakenlijst voor meest voorkomende herstellingen zodat contract voor herstelwerkzaamheden kan opgesteld worden
 • Implementatie beheersplan & LTP
 • Uitvoering periodieke controlerondes en update inventaris en LTP
 • Planning van LTP herstelwerkzaamheden dmv aanmaak van ORDERtaken volgens de geijkte procedures in SAP.
 • Overleg met productie met betrekking tot scope en timing van de herstellingen
 • Supervisie van de werkzaamheden in de field met bijzondere aandacht voor veiligheid, kwaliteit, planning en kost
 • Nazicht van afrekeningen van de uitvoerende contractor(en) en voorlegging ter goedkeuring
 • Aanvraag van extra werken via EWR procedure
 • Rapporten : Maandelijks rapportage (louter functioneel) en evaluatie scope / uitgaven versus vooropgesteld scope / budget
 • Loss Control Meeting: maandelijkse LC meeting van de afdeling renovatie (RP)
 • Coördinatie meeting (P)RP: Wekelijkse meeting met hoofd van de afdeling (P)RP

Requirements

 • Kennis van staalstructuren : ontwerp en onderhoud
 • Ervaring met voorbereiding en opvolging van herstelwerkzaamheden in de field
 • Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • Kennis van de veiligheidsprocedures, technische specificaties
 • Gebruik van PC (SAP, Vision, Lotus Notes, MS office).

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.
 • Duur project: start asap tot eind 2021

Application

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Steffi Van Beeck
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25