Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Inkoper.

Function

 • Analyseert inkooppakket Subcontracting op verwachte prijs, kwaliteit, volumes, leveranciers en kansen. Formuleert een strategievoorstel gebaseerd op risico, kosten en waarde van het pakket – rekening houdend met afdelingsdoelen – en creëert bekendheid met de (goedgekeurde) strategie bij de interne klant.
 • Zorgt dat de toegevoegde waarde van inkoop bekend is bij de interne klant, zodat inkoop vroeg in het proces betrokken wordt. Stuurt op een brede formulering van de inkoopbehoefte (“het wat”), zodat maximale ruimte ontstaat om te selecteren.
 • Benut kennis van interne specialisten. Geeft de interne klant keuzeruimte en adviseert/stuurt tegelijk richting standaardisatie (o.a. preferred suppliers), zodat de efficiëntievoordelen worden behaald.
 • Onderhandelt en komt tot overeenkomsten met leveranciers (eventueel met ondersteuning van de manager), waarbij prijzen zo laag mogelijk zijn binnen afgesproken kwaliteitseisen en de risico’s vanuit contractvoorwaarden zo klein mogelijk zijn.
 • Benadert leveranciers hard op de inhoud en zacht op de relatie, rekening houdend met het relatieve strategisch belang van (een duurzame relatie met) de leverancier voor de organisatie. Schakelt na de contractering met leveranciers in verband met klachten, evaluaties, audits en innovaties.
 • Houdt pakket-/dossierinformatie actueel en volledig. Informeert collega’s, klanten en leveranciers over relevante ontwikkelingen op dossiers. Schakelt tijdig hulp in bij dreigende vertraging in het proces, zodat de interne klant benodigde producten/diensten beschikbaar heeft volgens afspraak.

Requirements

 • Kennis van een vakopleiding op Hbo-niveau.
 • Kennis van het inkoop vak op gebied van subcontracting.
 • Kennis van de bedrijfsstrategie, de leveranciersmarkt en bedrijfseigen systemen.
 • Kennis van wet-en regelgeving op het gebied van subcontracting
 • Sociale vaardigheid voor het beïnvloeden van de interne klant en leveranciers, zodat gevoelde keuzeruimte gepaard gaat met kostenbesparingen.
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van volledige en eenduidige offerteaanvragen en contracten.

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.

Application

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Steffi Van Beeck
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25