Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Operational Manager.

Function

 • Autonoom de taken en verantwoordelijkheden uitvoeren die in de functiebeschrijving opgenomen zijn.
 • Draagt de financiële en technische eindverantwoordelijkheid van de projecten
 • Het algemeen overzicht behouden over de verschillende lopende projecten zowel qua projectverloop, projectsamenstelling, projectplanning en workload zodat steeds de meest geschikte mensen op projecten kunnen ingezet worden.
 • Stelt het projectteam samen, rekening houdende met het doel van het project, de work load en de inhoudelijke talenten van de medewerkers
 • Zet beschikbare mensen en middelen optimaal in
 • Rapporteert tekorten aan de business unit manager
 • Inzicht verwerven in de doorlooptijd van de projecten en de bestede tijd van projectmanagers en projectmedewerkers om zich zo een beeld te kunnen vormen van de rendabiliteit van de projecten en tijdig te kunnen bijsturen
 • Stuurt de projectmanagers aan op het behalen van een sterk projectrendement; geeft hen hierover feedback, ondersteunt hen hierin.
 • Past een calculatie systeem toe om de rendabiliteit van projecten te kunnen opvolgen.
 • Houdt ten allen tijde de rendabiliteit voor de projecten nauw in het oog en stuurt bij daar waar nodig; verwerft inzicht in projectbudgetten,kost, kwaliteit, …
 • Rapporteert de rendabiliteit van projecten naar de Business Unit Manager en communiceert hierover naar de projectmanagers
 • Volgt de facturatie op van de projecten, ziet erop toe dat een correcte facturatie van de geleverde prestaties naar de klant gestuurd wordt
 • Volgt de key performance indicators op op projectniveau
 • Communiceert ‘best practices’ naar de projectmanagers om de efficiëntie en de opgeleverde kwaliteit te verhogen.
 • Staat in nauw contact met de klant om de klantentevredenheid te optimaliseren enerzijds en om opportuniteiten te detecteren anderzijds
 • Staat in voor een degelijke opstart van het project samen met de klant
 • Zet ook de projectmanagers ertoe aan om opportuniteiten signaleren en ‘cross-selling’ binnen de Groep te intensifiëren.
 • Garandeert de klant een oplevering die voldoet aan de overeengekomen ‘service levels’ en aan de hoge kwaliteitsnormen verzekert.
 • Is op de hoogte van de gemaakte afspraken met de klant
 • Volgt op regelmatige tijdstippen (steekproef) en op cruciale momenten in het proces de kwaliteit op van de uitgevoerde werken
 • Stelt een kwaliteitshandboek op waardoor de kwaliteit en interne werking geformaliseerd kan worden.
 • Stelt werkingsprocedures op, werkrichtlijnen en ziet erop toe dat ze nageleefd worden.
 • Behandelt klachten, duidt de oorzaak en vertaalt deze naar best practices.
 • Volgt de onderaannemers op i.f.v. de met de klant vooropgestelde afspraken en kwaliteitsnormen
 • Staat in voor het delen van best practices en het overdragen ervan naar de projectmanagers en projectmedewerkers; dit om zowel samenwerking als kennisbehoud te stimuleren.
 • Biedt vanuit zijn diepgaande (technische) kennis ondersteuning aan alle projecten
 • Staat regelmatig in overleg met de business unit manager, de andere procesmanagers en de projectmanagers om best practices te delen
 • Beslist – samen met de business unit manager – over aanpassingen in het proces en nieuwe werkwijzen
 • Draagt kennis en beslissingen omtrent nieuwe werkwijzen over aan de projectmanagers
 • Staat samen met de BU manager en experten in voor het op peil houden en uitbreiden van de kennis, ervaring en vakkennis van de projectmanagers en projectmedewerkers.

Requirements

 • Diploma: bij voorkeur Universitair diploma; of gelijkwaardig door ervaring
 • Doorgedreven inhoudelijke kennis
 • Diepgaande technische kennis
 • Ervaring in projectbeheer
 • Kennis omtrent nacalculatie
 • Minstens 5 jaar ervaring als projectmanager
 • Grondige kennis Nederlands, Frans en Engels

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.

Application

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Lynn Bouton
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25