Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Projectleider Riolering.

Function

 • Saneren van restlozingen langs gerioleerd gebied. Hier dienen de panden op de bestaande riolering in de straat aan te sluiten.
 • Projecten analyseren en in te delen in deelprojecten volgens projecttypes. Bij elk deelproject dient duidelijk afgebakend te worden welke panden dit project omvat. De panden die onder de restlozingen vallen dienen eveneens opgelijst te worden en geclusterd volgens gemeente/gebied.
 • Projectleider bakent deze projecten af en bepaalt daarnaast het best haalbare rioolconcept (schetsontwerp).
 • De restlozingen zijn panden waarvan het huishoudelijk afvalwater aan te sluiten is op de bestaande openbare riolering in de straat.
 • Hiervan kan enkel worden afgeweken als de afstand tussen de woongelegenheid of het lozingspunt en de openbare riolering meer dan 250 meter bedraagt, of als de aansluiting moet uitgevoerd worden via een of meerdere percelen van derden. Bij dergelijke afwijking dient een IBA geplaatst te worden.
 • De projectleider gaat na of deze panden mogelijks reeds aangesloten zijn op basis van de gekende gegevens betreffende aansluitingsaanvragen, Vlario-keuringen, uitgevoerde rioleringsprojecten in de straat, camera-inspecties, …
 • De projectleider bespreekt deze projecten met de gemeente en de Regio-ingenieur. Ofwel wordt het project op korte termijn heropgestart ofwel dient de projectleider binnen Netbeheer een voorstel voor ruiling met een ander project te zoeken. Met dit voorstel vraagt Netbeheer de goedkeuring tot ruiling aan bij VMM.
 • De projectleider bepaalt per pand op welke wijze het pand het best aansluitbaar/te saneren is. Hierbij verzamelt hij de nodige info betreffende wachtaansluitingen, moeilijke doorgangen, hoogteligging, eigenaars, afstand, …
 • Daarna organiseert hij een infovergadering op de gemeente waarbij de eigenaars van de betrokken panden worden uitgenodigd.
 • De projectleider stuurt daarna de interne afkoppelingsdeskundige aan om het private stelsel van de panden te inventariseren en het voorstel tot aansluiting op de riolering verder uit te werken.
 • Na akkoord van de eigenaars bundelt de projectleider de nodige werken voor nieuwe huisaansluitingen per gemeente/gebied en bezorgt deze aan LPC die de aannemer huisaansluitingen verder aanstuurt.
 • Na plaatsing van het huisaansluitputje op privaat domein kan de klant de werken op privaat domein finaliseren.
 • De projecleider zorgt steeds voor een actuele opvolging van de stand van zaken per pand.

Requirements

 • Diploma Master in de industriële wetenschappen bouwkunde of Master in de ingenieurswetenschappen bouwkunde
 • Bachelor of Master met minstens 3 jaar aantoonbare werkervaring in de woningbouw of wegenbouw
 • Aantoonbare ervaring van de projectleider in de woningbouw en wegenbouw
 • Integer, resultaatgericht, organisatorisch sterk, besluitvaardig en flexibel
 • Vlotte communicatie op verschillende niveaus
 • Goed werk in teamverband en coördinatie van verschillende partijen
 • Communicatief vaardig met overtuigingskracht
 • Taal: Nederlands
 • Aantoonbare ervaring op vlak van rioleringswerken
 • Goede kennis van ontwerp en regelgeving van riolering

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.

Application

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Lynn Bouton
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25