Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Projectmanager Bouw.

Function

 • Een projectmanager bouw leidt meerdere bouw- of sloopprojecten. Hierbij staat hij/zij in voor het verdedigen van de belangen van de bouwheer teneinde de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing. Hij/zij stelt hiervoor de nodige externe partners (studieteam, aannemer, bouwteam,… ) aan en controleert de uitvoering. Hierbij opereert hij/zij binnen de wetgeving op overheidsopdrachten.
 • De toegewezen projecten kunnen in de verschillende fasen van de projectlevenscyclus zitten : opmaak projectdefinitie, aanstellen extern studieteam of bouwteam(DB), ontwerpfase, uitvoeringsfase,…tot aan de definitieve oplevering.
 • De opmaak van een realistische planning, een goede opvolging van timing en budget en voldoende rapportering hierover zijn belangrijk evenals voldoende communicatie naar betrokken partijen. Hij/zij zal hiervoor de methodiek, tools en standaarddocumenten gebruiken.
 • Concreet zal de gekozen projectmanager instaan voor de opvolging van een 6- tot 8- tal projecten waarvan zeker een aantal in werffase.
 • De afdeling infrastructuur bestaat uit 5 teams: Team integraalplannen, team programmamanagement, kennisteam, team vastgoed en team administratie. De functie situeert zich binnen het team programmamanagement:
 • Het team Programmamanagement heeft als opdracht om vanuit de integraalplannen het bouwprogramma op te maken. Dit bouwprogramma vertalen ze in de bouwplanning van grote infrastructuur werken, onderverdeeld in verschillende portfolio’s. Het team beheert de portfolio’s en realiseert de planning.

Requirements

 • Aantoonbare opleiding Bachelor of Master Bouwkunde of architectuur opleiding projectmanagement
 • Ervaring Projectmanagement Bouwprojecten +/- 5 jaar
 • Ervaring scholenbouw +/- 3 jaar
 • Wetgeving overheidsopdrachten +/- 3 jaar
 • Assertief, klantgerichtheid, oordeelsvorming, goed kunnen samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, voortgangscontrole

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.

Application

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Steffi Van Beeck, Stéphanie Sissokho
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25