Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Werftoezichter.

Function

 • Frequente contacten op het terrein met de hoofdtoezichters van de verschillende actieve aannemers (burgerlijke bouwkunde, infrastructuurwerken, mechanische constructie,…) waarvan de uitvoering van de werken i.h.b. de uitvoeringsmethoden en de vordering in de nabijheid van de leidingen aandacht vereisen om de veiligheid van de infrastructuur te borgen.
 • Frequente tussentijdse contacten met de werfleiders van de verschillende aannemers m.b.t. afspraken aangaande kwaliteit, veiligheid en vordering van de werken.
 • Frequente contacten op het terrein met de patrouilleurs m.b.t. afspraken aangaande kwaliteit, veiligheid en vordering van de werken.
 • Terreinbezoek in functie van de noodzaak en i.h.b. om te anticiperen op de mogelijke probleemsituaties en onverwachte planningsaanpassingen.
 • Toezicht op graafwerken en mechanische werken in de directe nabijheid van de leidingen waar noodzakelijk om de specifieke potentieel risicovolle situaties op te volgen.
 • Opmaak van dagelijkse beknopte rapportering per werfzone dat vervolgens elektronisch wordt overgemaakt. (notificatiesysteem in SAP)
 • Regelmatige contacten met de tracébeheerder ten behoeve van de algemene coördinatie van de werfopvolging.
 • Acties die dringende beslissingen in het kader van veiligheid vereisen (vb. het aanpassen van veiligheidsafstanden, uitvoeringsmethoden, ) worden genomen door de werfleider na overleg met de tracébeheerder. Indien de werfleider inschat dat overleg voor het nemen van een maatregel niet mogelijk is, dan wordt er eerst veiliggesteld (stilleggen van werfactiviteit) en vervolgens overlegd met de tracébeheerder.
 • Deelname aan de periodieke en ad-hoc werfvergaderingen van de verschillende aannemers zowel voor het technisch, het veiligheidsluik en de planningsevolutie van de werken.
 • Voorbereiding van de vergadering door het filteren van de aandachtspunten hernomen op de dagrapporten
 • Een bespreking met de tracébeheerder al dan niet gekoppeld aan een werfbezoek ten einde een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.
 • Geven van voorlopige feedback (op basis van eigen notities) na de werfvergadering aan de tracébeheerder. Eventuele aanpassing van de feedback op basis van goedgekeurd, officieel verslag van de werfvergadering.
 • Organisatie van werfbezoeken op vraag van interne diensten (GRID, Comm Relations, Projects, IDPBW,…)

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.

Application

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Lynn Bouton
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25