Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Engineer Elektriciteit.

Function

 • De uitwerking en opstelling verzekeren van Ontwerpnota’s, Voorstudies, Bestekken, Technische specificaties, Adviesnota’s enz. voor elektrische installaties
 • De principes voor het ontwerp van installaties / uitrustingen / werken opstellen.
 • Actief deelnemen aan het uitwerken van offertes in samenspraak met de Sales Manager en de Technisch Verantwoordelijke voor de Offerte.
 • De toewijzing van personeel aan projecten plannen.
 • Het globale beheer van de realisatie van de projecten in overleg met de projectteams verzekeren (contractuele, financiële en technische aspecten).
 • De projectteams beheren door de doelstellingen en richtlijnen aan te geven waar tijdens de uitvoering van de projecten rekening mee gehouden moet worden (kwaliteit, kosten, termijn) over verschillende disciplines heen.
 • Rechtstreekse aanspreekpunt van de klanten
 • De gegevens bijwerken en onderhouden zodat op kwartaalbasis een stand van zaken kan worden opgemaakt van de totale en nog te realiseren inkomsten, de totale en nog te realiseren lasten, de rendabiliteit van de projecten waarvoor hij verantwoordelijk is.
 • Erover waken dat de gespecialiseerde kennis effectief wordt benut.
 • Samen met de bouwheer en de andere ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van het project.
 • Richtlijnen verstrekken aan het teken- en rekenteam.
 • De kosten van de onderzochte werkzaamheden vaststellen.
 • De offertes van de Inschrijvers kunnen analyseren.
 • De uitvoeringsdocumenten (analyse, adviesnota’s) controleren.
 • De uitgevoerde werken controleren.
 • De Veiligheids- & Gezondheidsrichtlijnen vermeld in het Veiligheidsplan van het Project naleven en doen naleven.

Requirements

 • Ervaring vereist tussen 5 a 10 jaar
 • Goede kennis hebben van middenspanningsinstallaties (regelgeving/midden-spanningscellen/transfo’s/…)
 • Goede kennis hebben van laagspanningsinstallaties (regelgeving/laagspannings-borden/(nood)verlichting/noodvoeding(UPS/generatoren)/bliksem-en overspanningsbeveiliging/bekabeling/ …)
 • Goede kennis van systemen op zeer lage spanning (regelgeving/branddetectie/ CCTV/toegangscontrole/data/ …)
 • Kennis van verticaal transport (liften/roltrappen)
 • Kennis van 2D / 3D tekenpakketten voor reviews (autocad / Revit / Stabicad)
 • Kennis van rekenprogramma’s zoals Ecodial, Dialux, Caneco,
 • Taal kennis: Nederlands, Frans en Engels
 • Vereiste certificaten: BA4, BA5 en VCA
 • Je bent in het bezit van een veiligheidsmachtiging

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.

Application

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Lynn Bouton
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25