Introduction

In opdracht van onze klant zoeken we een GIS Data Operator / Expert

Function

 • Proactief en reactief analyseren van de business noden en behoeften en hun verwachte kwaliteiten, vanuit een IT-architecturaal standpunt om deze te vertalen naar een performante en coherente IT oplossing/solution voor het stelsel van Vlaamse Basisregisters.

• Deelactiviteiten:

 • Analyseren van data en processen, identificatie van (niet) functionele behoeften en (domeinoverschrijdende) vraagstukken met het oog op de doorvertaling ervan in een registeroverschrijdende IT oplossing/solution.
 • Identificeren van (te maken) register overschrijdende technische keuzes inclusief aanbevelingen en verantwoording hiertoe m.b.t.: ontwerpprincipes, te generaliseren/generieke componenten, ‘buy’ of ‘build’ opties, datamanagement, interfacing, service management, technology, coding& testing, deployment&infastructure, operation&support, …
 • Uitvoeren van GAP analyses, risico-analyses, impactanalyses.

Architectuur:
• Verantwoordelijkheid:

 • Ontwerpen, implementeren, documenteren, opvolgen, bewaken, evalueren en bijsturen van het architecturaal kader voor de Vlaamse Basisregisters, incl. richtlijnen en standaarden.

• Deelactiviteiten:

 • Documenteren van de AS-IS architectuur
 • Bepalen van de technisch strategische richting voor het domein van de Vlaamse Basisregisters (TO BE envisioned future architectuur).
 • Basisregisters met oog op gefaseerde aanpak & uitrol.
 • Opstellen van een gedetailleerd technisch ontwerp in samenwerking met de ontwikkelteams.
 • Identificeren van principes, richtlijnen en standaard “building blocks” binnen de architectuur, te gebruiken door elk register, beschrijven van deze keuzes en motiveren aan de hand van pro’s en con’s tov kost en beheer op lange termijn.
 • Waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van het ontwerp (i.c. het ontwerp beantwoordt aan de gestelde (niet) functionele behoeften).
 • Uitwerken van een architecturale roadmap, incl. migratiescenario’s.
 • Verantwoordelijk voor de uitwerking, documentatie en verspreiding van het architecturaal kader, incl. richtlijnen en standaarden.


Technische Projectomkadering/ondersteuning:
• Verantwoordelijkheid:

 • Technische omkadering/ondersteuning van de bestaande en toekomstige registerprojecten/projectteams bij de implementatie van het technisch architecturaal kader.
 • Verantwoordelijk voor de technische realisaties, integriteit, levensvatbaarheid en “ilities” (Non-functional requirements) van de opgeleverde software.

• Deelactiviteiten:

 • Advies leveren bij het uittekenen van de implementatiearchitectuur op het niveau van de individuele registers. Met focus op: data-, applicatie-, technologie-, deployment-& infrastructuurarchitectuur, operation&support.
 • Tegenstrijdige behoeften/functies in de implementatiearchitectuur van de verschillende registers verenigen in een oplossing.
 • Opvolgen, bewaken, evalueren en bijsturen van de implementatie van het architecturaal kader binnen de resp. registerprojecten, o.a. door het uitvoeren van architecturale reviews op verschillende momenten in het project.
 • Bewaken van de stelselwerking.


Communicatie en overleg:
• Verantwoordelijkheid:

 • Plegen van communciatie en overleg met alle betrokken partijen met als doel een draagvlak te creëren en de adoptie van het architecturaal kader te faciliteren en katalyseren.

• Deelactiviteiten:

 • Overleg met VBR projectteam, met projectteams van de individuele registers (architecten en leaddev’s in het bijzonder), met collega architecten (organisatie- eb VO breed).
 • Communiceren over bestaande behoeften, blinde vlekken en verbetermogelijkheden.
 • Adviseren en beantwoorden van technische vragen van (managers en medewerkers van) de opdrachtgever
 • Organisatiebrede architectuurcriteria, principes, beleid en standaarden, Europees kader (ISA²) en Inspire-richtlijn, de visie & principes Vlaamse Basisregisters, de behoeften (functioneel en niet functioneel) van de individuele registers (adressen, gebouwen, wegen, personen, organisaties, …) én van het stelsel als geïntegreerd systeem vormen telkens het kader.Requirements

 • Hogere opleiding (Master of Bachelor) met technische/engineering achtergrond of gelijkwaardig door ervaring met ICT-technologie waarvoor expertise gevraagd wordt
 • Minimaal 3 jaar ervaring voor de technologie in kwestie of een gelijkaardige technologie
 • sterk communicatie- en analysegericht
 • Doorgedreven kennis van de toepassing/systemen of gelijkaardige toepassing
 • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.

Offer

 • opdrachtduur: 06/2020 – 05/2021

Application

Gitte Nietvelt
+32 3 650 09 25
g.nietvelt@burdock.com