Introduction

In opdracht van onze klant zoeken wij momenteel een Lead Project Engineer.

Function

 • Je bent verantwoordelijk voor alle fasen van de projecten toegewezen waaronder financieel, organisatie, informatie, tijd en kwaliteit. Hij is verantwoordelijk voor een team dat hij coördineert via de key personen van het projectteam. Hij vertegenwoordigt de klant en is de tussenpersoon van de klant ten opzichte van onze Projectteams en beheert het contract tot het volledige einde van de verplichtingen.
 • Je rapporteert over het budget, organisatie, risico’s, informatie, tijd en kwaliteit aan de Directieleden. Hij/zij communiceert de uitgangspunten van de prijsaanvragen in een Scope of Project definitie waarmee de projectteams de Meetstaten en budgetten in studiedienst uren kunnen omzetten.
 • Je zal, indien vereist, de Franstalige projecten van de Klant toelichten aan de projectteams in de Nederlandse en/of Engelse taal. Hij/zij zal naar beste vermogen de projectteams ondersteuning bieden bij vertalingen van delen van de tenderstukken ten behoeve van de verduidelijking van de scope.
 • In deze veronderstelling wordt zijn/haar verantwoordelijkheid met name uitgeoefend op de volgende gebieden:
 • Voor de toepassing van de voorgeschreven veiligheid en gezondheid.
 • Je legt de best mogelijke relatie met de klant op en onderhoudt deze, in het kader van de uitvoering van de verantwoordelijkheden en de naleving van de voorwaarden van het contract. De voertaal van de projecten zijn het Nederlands en het Frans en de uitvoering gebeurt op het Belgische grondgebied. Er moet voor worden gezorgd dat de uitvoering in overeenstemming is met de contractuele documenten en met het project uitvoeringingsplan dat hij/zij zo spoedig mogelijk na het verkrijgen van het contract zal hebben opgesteld. Dit omvat ook de naleving van orders en aanvaardingen van opdrachten van onderaannemer(s) met contractdocumenten, evenals de naleving van wetten, voorschriften, codes, enz.
 • Je neemt de gepaste acties met betrekking tot budgetaanvragen van de klant en stuurt een aanbieding conform de verwachtingen en gemaakte afspraken. Je voert de onderhandelingen met de klant en de projectteams tot een overeenkomst is bereikt.
 • Je hebt in alle fasen van het project de constante zorg voor kosten, kwaliteit en tijd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het heronderhandelen van de voorwaarden van budget, betaling en technische uitvoering die noodzakelijk en wenselijk zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor het onderhandelen over oplossingen voor lopende en eindcontractgeschillen.
 • Je verzamelt (of stelt) de Studiebasisgegevens op in een Project uitvoeringingsplan. In het geval van wijzigingen in deze gegevens, is hij/zij verantwoordelijk voor de updates. Hij/zij zorgt voor de verspreiding van de basisgegevens in het projectteam en alle betrokken partijen bij het uitvoeren van het contract.
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële resultaten van het contract. Hij/zij zorgt ervoor dat budgetten worden ingesteld in de kortst mogelijke periode. Hij/zij voert diepgaande analyses uit van de initiële begrotingen en nieuwe ramingen. Hij/zij informeert de klant over relevant wijzigingen. Hij/zij houdt toezicht op het rigoureuze beheer van de cashflow van het contract.
 • Je bent verantwoordelijk voor opstellen van de planning nadat de opdracht is gegund. In samenwerking met het projectteam stelt hij/zij het uitvoeringsplan vast. Hij/zij zorgt ervoor dat elke belanghebbende goed geïnformeerd is en zorgt er persoonlijk voor dat de planning wordt nageleefd. In het geval van een gedeeltelijke vertraging, hij/zij beoordeelt het belang, de gevolgen, en beslist over de gepaste acties hoe aan de uiteindelijke datum te voldoen.

Requirements

 • Je hebt ten minste een Bachelor diploma of evenwaardig door relevante ervaring.
 • Je hebt ca. 5 tot 10 jaar relevante werkervaring opgedaan in de industrie.
 • Kennis in hoogspanning is een plus.
 • Je kunt zelfstandig werken in teamverband en beschikt over een analytisch vermogen.
 • Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands, Frans als in het Engels.

Offer

 • Je komt terecht in een internationale groep waar er ruimte is voor verdere ontplooiing.
 • Je krijgt de mogelijkheid op projecten te werken voor gerenommeerde bedrijven.
 • Je kan rekenen op een marktconform salarispakket.

Application

Natasha Abrams, Stéphanie Sissokho, Gitte Nietvelt en Steffi Van Beeck
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25