Introductie

Voor de gemeente Alkmaar zijn wij op zoek naar een Programmamanager voor de Gebiedsontwikkeling Kanaalzone. Je krijgt de opdracht om de komende twee jaar leiding te geven aan de uitvoering van het omgevingsbeeld, na vaststelling hiervan door de raad. Iemand die de impact van een dergelijk programma op de stad, het bestuur en de omgeving begrijpt.

De start van de opdracht is 1 augustus 2019.

Organisatie

Wonen is een van de speerpunten in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’. Een ontwikkeling, die met name gestalte moet gaan krijgen in het gebied Kanaalzone. Dit vraagt om een integrale en innovatieve aanpak; visie- en planontwikkeling, groen, duurzaamheid, bereikbaarheid, parkeren, vitaliteit, bedrijvigheid en leefbaarheid zijn allemaal thema’s, die hierin een rol spelen.

De afgelopen periode is de gemeente al hard aan het werk geweest om een begin te maken met de Kanaalzone als nieuw stedelijk gebied met wonen, werken en voorzieningen. Het begin is er, maar we zoeken nu een programmamanager die ervaring heeft met grote binnenstedelijke gebiedsontwikkeling: tussen de 10.000 en 20.000 woningen, nieuwe werkmilieus, transformatie van bedrijventerreinen, bijbehorende voorzieningen, verkeersstromen en een complex politiek proces.

Functie

We zoeken dus iemand die naast het leiding geven aan de uitvoering van het omgevingsbeeld ook in staat is visionair te zijn en een klankbord voor de portefeuillehouder en het college. De beoogd programmamanager dient in overleg met de gemeente een SMART geformuleerd plan van aanpak op te stellen voor de operationalisering van het omgevingsbeeld voor de kanaalzone en de ontwikkelbeelden voor de deelgebieden. Dit plan van aanpak dient gereed te zijn binnen twee maanden na aanvang. Vervolgens dient de programmamanager uitvoering te geven aan het plan van aanpak.

Functie eisen

Een programmamanager die aantoonbare ervaring heeft met:

 • Het leiding geven aan een in complexiteit vergelijkbaar programma binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (op het niveau van programmadirectie);
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw;
 • Gebiedsontwikkelingen met een omvang van tenminste 5.000 woningen en bijbehorende voorzieningen, werkgelegenheid, ontsluiting , parkeergelegenheid, etc.;
 • Het sluiten van contracten met partijen die uitvoering geven aan de integrale gebiedsontwikkeling;
 • De financiële en juridische aspecten van een vergelijkbaar programma binnenstedelijke gebiedsontwikkeling;
 • Het werken binnen een gemeente/overheid/provincie;
 • Het toepassen van het smart city concept, klimaatadaptie en duurzaamheid.

Competenties
We zoeken iemand, die:

 • Vanuit visie werkt (en visie heeft);
 • Resultaatgericht is;
 • Politieke sensitiviteit heeft;
 • Omgevingsgericht is;
 • Stuurt waar nodig en los laat waar kan;
 • Integraal samenwerken bevordert en verbindt;
 • Een ambassadeursrol kan vervullen.

Sollicitatie

Wil je solliciteren op deze vacature?
Klik dan op de knop “solliciteren” en laat je CV en motivatiebrief achter.

Heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Pim Sala, Recruiter bij Burdock|
p.sala@burdock.com | 06-57756393 | 070-3191990