Introductie

Als Project Manager Infrastructuur maak je deel uit van de dienst Infrastructuur binnen de afdeling ICT Systemen en Operaties.

U zal voornamelijk ingezet worden als projectleider voor de realisatie (de uitbreiding inclusief de migratie) van de datacenters in Vlaanderen. Daarnaast kunnen nog andere ICT infrastructuur projecten aan u toegewezen worden.

Functie

 • Je werkt samen met de betrokken interne diensten aan het lastenboek voor de nieuwe datacenters
 • Je volgt samen met de dienst aankoop het aanbestedingsdossier nauwlettend op
 • Je monitort continu de voortgang van het project en neemt de nodige initiatieven om het project binnen de gestelde criteria (tijd, budget, kwaliteit) te laten verlopen, ook bij wijzigende context.
 • Je beheert pro-actief de projectrisico’s en knelpunten en stelt hierbij de juiste diagnose en interpretatie
 • Je verzekert een up-to-date status van het project op vlak van budget, tijd, scope, risico en knelpunten naar alle stakeholders toe
 • Je leidt het project volgens de afgesproken methodologie en ziet erop toe dat deze consequent wordt toegepast door de projectmedewerker
 • Je bewaakt de afhankelijkheden met andere projecten
 • Je organiseert het projectteam en volgt de projectmedewerkers op qua taken, tijdsregistraties, e.d.
 • Je volgt de werkzaamheden van de (onder)aannemers op en stuurt bij waar nodig
 • Je organiseert en faciliteert de nodige inhoudelijke projectmeetings
 • Je stuurt alle betrokken partijen aan, zowel intern als extern
 • Je draagt zorg voor de oplevering van kwaliteitsvolle documentatie m.b.t. alle facilitaire aspecten van een datacenter

Functie eisen

 • Je denkt pragmatisch en oplossingsgericht binnen een afgesproken scope.
 • Je analyseert problemen en komt met efficiënte, eenvoudige oplossingen.
 • Je bent diplomatisch en communiceert vlot met verschillende stakeholders.
 • Je draagt bij tot een betere samenwerking door informatie-uitwisseling met collega’s.
 • Je hebt ervaring met gelijkaardige datacenterprojecten in grote organisaties.
 • Je beschikt over kennis van en ervaring met alle facilitaire aspecten van een modern datacenter, met name (nood)stroomvoorziening, koeling, branddetectie, blussing, lekdetectie, video-bewaking, toegangscontrole, monitoring, etc…
 • Je hebt kennis van de Tier design principes van een datacenter
 • Je hebt kennis van en ervaring met DCIM omgevingen
 • Je hebt kennis van de operationele procedures binnen een datacenter
 • Je hebt een algemene kennis van de belangrijkste infrastructuur componenten (servers, backup, storage, telecom, netwerking en security, active directory, ….)
 • Je kent en begrijpt de gangbare ICT infrastructuur terminologie.

Aanbod

 • Projectduur: +/- 1 jaar

Sollicitatie

Natasha Abrams, Bart Van Oevelen, Gitte Nietvelt, Lynn Bouton
bcb@burdock.com
+32 3 650 09 25