Introductie

Voor de Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een innovatieve Projectleider voor de implementatie van de Omgevingswet VTH. De Omgevingswet vraagt een andere, meer integrale, manier van werken en meer maatwerkoplossingen. Om het team mee te nemen in deze omslag is inhoudelijk strategisch inzicht nodig, dat moet worden vertaald naar een nieuwe en door het team gedragen manier van werken. Daarmee heeft de Provincie al een start gemaakt.

Het is een functie voor 32 tot 36 uur per week met een duur van 12 maanden, de start is 1 oktober 2019.

Organisatie

Bij de afdeling vergunningverlening en handhaving (VVHH) werken ongeveer 65 mensen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we inzetten om onze wettelijke taken uit te voeren en om onze provinciale doelen te bereiken. Het gaat om de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen, bodem en luchtvaart. Jaarlijks worden er circa 5000 vergunningaanvragen en meldingen afgehandeld en worden er circa 3000 toezichtcontroles uitgevoerd.

Zij willen hun teams vergunningverlening en handhaving goed voorbereiden op het werken met de Omgevingswet en willen dit ook doen in afstemming met de andere interne organisatieonderdelen en de Gelderse Omgevingsdiensten. De Provincie wilt de implementatie tevens gebruiken om het VTH-werkproces verder te automatiseren en te innoveren.

Functie

Onlangs is een procesregisseur gestart met het in hoofdlijnen in beeld brengen van de uitdaging en de diverse sporen die moeten bijdragen aan de succesvolle implementatie van de Omgevingswet bij VVHH. Deze procesregisseur is onder meer ook verantwoordelijk voor het proces dat leidt tot afstemming van de VTH taak voor zover dat is uitbesteed aan de omgevingsdiensten. En op onderdelen zijn al concrete stappen gezet zoals op het gebied van automatisering. Er is een nieuw VTH-systeem aangeschaft waarvan de implementatie vanaf juni 2019 loopt.

Omdat er voor de implementatie van de Omgevingswet nog veel werk aan de winkel is en er behoefte is aan meer inhoudelijke deskundigheid, zoeken ze een projectleider die dit project samen met de procesregisseur verder innovatief vormgeeft en uitvoert.

De implementatie willen ze procesmatig gaan vormgeven waarbij de medewerkers van VVHH direct betrokken zijn. Daarnaast stemmen ze intern af met de beleidsprogramma’s en de afdeling Informatievoorziening en Automatisering waar ook trajecten lopen voor implementatie van de Omgevingswet. Ook de afstemming met de Omgevingsdiensten is belangrijk omdat ook zij bezig zijn met een soortgelijke implementatie in hun VTH-processen. Aansluiting bij de bestaande taskforce Gelderse Omgevingsdiensten ligt voor de hand.

Jij draagt samen met de procesregisseur als projectleider zorg voor het opstellen en uitvoeren van een innovatief plan en borging van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie.

Verantwoordelijkheden

Binnen de door de procesregisseur geschetste hoofdlijnen, inventariseer je de huidige stand van zaken (het nu) en brengt in beeld waar ze naar toe willen/moeten (door-)ontwikkelen (het straks) voor zover dat de uitvoering van het provinciale VTH betreft.

Op basis van deze inventarisatie breng je, in samenwerking met de procesregisseur, in beeld welke stappen gewenst zijn om te komen tot een adequate implementatie van de Omgevingswet (VTH). Daarbij breng je ook in beeld hoe en met wie samenwerking gewenst of noodzakelijk is en welke innovatie in de komende 2 jaar mogelijk is op weg naar verdere professionalisering. Op basis van deze inventarisatie komen jullie samen tot een implementatieplan (fase 1).

In fase 2 draag je, samen met de procesregisseur, zorg voor de realisatie van het implementatieplan, stuur je actief op gestelde (tussen)doelen en zorg je voor tussentijdse rapportage aan het managementteam, en draag je zorg voor tussentijdse afstemming met de teams.

Functie eisen

  • Je beschikt over actuele kennis van de Omgevingswet doordat je minimaal 2 jaar ervaring hebt opgedaan in de periode 2016 tot 2019;
  • Je hebt tenminste 5 jaar ervaring, opgedaan in de periode 2010 tot 2019, in de VTH-wereld (Fysieke Domein);
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Projectleider implementatie van nieuwe regelgeving.

Gunningscriteria

  • Ervaring met integrale werkprocessen op het gebied van VTH;
  • Aantoonbare ervaring met het automatiseren en innoveren van werkprocessen;
  • Ervaring met projecten voor het (her)inrichten van een organisatieonderdeel;
  • Ervaring met de Omgevingswet in een op de uitvoering gerichte omgeving (onder een op de uitvoering gericht omgeving wordt verstaan: het werken in een organisatieonderdeel dat zich direct bezig houdt met vergunningverlening en/of toezicht en handhaving).

Sollicitatie

Wil je solliciteren op deze vacature?
Klik dan op “Solliciteren” en laat je CV achter.

Heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Pim Sala, Recruiter bij Burdock
p.sala@burdock.com I 06-57 75 63 93 I 070-3191990