Introductie

Voor de Provincie Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Projectmanager ten behoeve van het project N211 Wippolderlaan. Als Projectmanager stuur je het IPM-team aan en voer je de leiding.

Het is een functie voor 24 uur per week met een duur tot december 2021, de start is september 2020. Verlenging van de opdracht is mogelijk.

Functie

De provincie Zuid-Holland werkt samen met het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden en de omliggende gemeenten aan de uitvoering van het Bestuursaccoord A4 Passage Den Haag en Poorten en Inprikkers. Als onderdeel daarvan realiseert de provincie de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. De N211 is één van de drukste provinciale wegen van Nederland en een verdere verkeersgroei naar bijna 100.000 motor-voertuigen in 2020 op deze weg wordt verwacht. Doel van het project N211 Wippolderlaan is het realiseren van een vlotte verkeersveilige doorstroming en verkeersafwikkeling voor het autoverkeer op het trajectdeel Wateringseveldseweg/N222 tot aan de aansluiting met de Rijksweg A4. Het project wordt naar verwachting eind 2021 gegund en ingebruikname is voorzien in 2025.

Als Projectmanager ben je verantwoordelijk voor:

 • Een goed op elkaar afgestemd en integraal (voor)ontwerp.
 • Vastgestelde ruimtelijke procedures.
 • Een constructieve- en intensieve samenwerking met de gemeente Westland en Midden-Delfland.
 • Anticipatie op de benodigde vergunningen.
 • Een realisatiecontract (incl. aanbestedingsdossier conform PZH-inkoopprocedures).
 • Een zorgvuldig met de gemeente Westland en Midden-Delfland voorbereide communicatie met de omgeving met oog voor de belangen van de omgeving.
 • Overeenstemmingen met netbeheerders (kabels en leidingen) en andere stakeholders.
 • Periodieke afstemming met de Dienst Beheer Infrastructuur.

Op dit moment wordt de ontwerpfase (VO niveau) afgerond. Tevens vindt het minnelijke grondverwervingsproces plaats en wordt breed geparticipeerd met bewoners, ondernemers en gebruikers van de Zwethzone. Voor aanvang van de aanbestedingsprocedure zal de besluitvorming worden voorbereid tot het verkrijgen van de Machtiging tot Aanbesteding.

Op beleidsniveau vindt afstemming plaats met Rijkswaterstaat over de aansluiting van Rijksweg A4 (Harnasch) op de N211 Wippolderlaan. Dit heeft een groot raakvlak met de vigerende scope van de capaciteitsuitbreiding van de N211 Wippolderlaan. Het doel is om de ruimtelijke procedure en de aanbesteding gereed te hebben op eind 2021.

De Projectmanager is in staat om deze gelijktijdig lopende en deels tegenstrijdige ontwikkelingen te beheersen. Jij hebt een scherp oog voor de IPM-rollen in het project, koppelt deze aan elkaar en confronteert deze functionarissen met de maatschappelijke, technische, contractuele en bestuurlijke ontwikkelingen in elk van de IPM-rollen. De projectmanager kan – zoals in het verleden meermaals noodzakelijk is gebleken – handelend optreden bij druk van stakeholders om tot scopewijzigingen te komen. Op ieder moment houdt de projectmanager het projectteam, de opdrachtgever en de bestuurder aangehaakt.

Functie-eisen

 • Je bent gedurende de periode van september 2020 tot einde project beschikbaar voor 16/24 uur per week voor de voorbereiding uitvoering en realisatie van het project en is flexibel inzetbaar;
 • WO werk/denkniveau;
 • Een brede kennis van infrastructurele projecten en van relevante beleidsterreinen;
 • Minimaal tien (10) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider en/of -manager bij overheidsorganen aangaande infrastructurele projecten in verschillende fasen;
 • Kennis en ervaring met het functioneren van openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen, ervaring met het werken voor (en namens) de provincie Zuid-Holland is een pré;
 • Kennis en ervaring met het realiseren van een productieve samenwerking tussen projectpartners op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau, binnen de ambtelijke en politiek bestuurlijke context;
 • Minimaal 3 vergelijkbare projecten met de rol van projectleider en/of – manager naar behoren vervuld.

Sollicitatie

Voor meer informatie over deze opdracht kunt u contact opnemen met Pim Sala, Recruiter Bouw en Infra: 06 57 75 63 93 | p.sala@burdock.com