Introductie

Voor één van onze opdrachtgevers, in de regio Rotterdam, zijn wij op zoek naar een Sustainability manager.

In de rol van Sustainability manager ligt de focus voornamelijk op veiligheid en duurzaamheid.

Functie

De sustainability manager is op locatie verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid.
In deze rol is het jouw verantwoordelijkheid om tijdig en conform de gestelde kwaliteitseisen,zoals opgenomen in het Sustainable Management Plan en het Material Resource Plan, op te leveren aan de opdrachtgever.

De sustainablility manager is de aangewezen persoon voor het controleren of de werkzaamheden voldoen aan de gestelde duurzaamheidsuitgangspunten, deze controles wordt ook in de administratie door de sustainability manager verwerkt.

Specifieke werkzaamheden zijn:

 • Optreden als contactpersoon voor de opdrachtgever;
 • Controleren of er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteits-en veiligheidseisen omtrent duurzaamheid;
 • Bijhouden van afval management op de locatie;
 • Monitoren vervoersbewegingen van en naar de locatie;
 • Toezicht houden op het naleven van het ecologisch werkprotocol;
 • Monitoren van CO2 emissie bij bouwactiviteiten;
 • Monitoren van water gebruik bij bouwactiviteiten
 • Inkoopbegeleiding van duurzame materialen;
 • Controleren van de geleverde bouwmaterialen;
 • Toezicht houden op het naleven van van het ecologisch protocol;
 • Maandelijks rapporteren van de voortgang en bijzonderheden aan de projectmanager & opdrachtgever;
 • Wekelijks rapporteren op het gebied van afvalbeleid en Material Resource aan de projectmanager/opdrachtgever.

Sollicitatie

Wil je solliciteren op deze vacature?

Klik dan op ”solliciteren” en laat je CV achter.

Heb je vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met Alexander Vermeijden, Recruiter Oil & Gas bij Burdock.

A.vermeijden@burdock,com / 06 122 459 37