Introductie

In opdracht van onze klant zoeken wij een Technical Site CoordinatorOrganisatie

Positie in de organisatie

 • Behoort tot de afdeling: Shop&Sites
 • Rapporteert aan: Shop& Sites Manager
 • Vervanger bij afwezigheid: Project Manager / Site Manager
 • Geeft geen hiërarchische leiding, geeft functioneel leiding aan mensen op werf

Functie

Fungeren als intermediair tussen de onderaannemers op de werf en de Project Manager/Site Manager.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Bespreken van de opgemaakte planning en eventuele wijzigingen met de verantwoordelijken ( onderaannemers, werknemers, …).
 • Opnemen van de nodige rapporteringen zodat alle betrokken partijen beschikken over accurate informatie (oa. werflogboek).
 • Bijwerken en onderhouden van de vakkennis, technische vaardigheden en ontwikkelingen om zo de eigen vakkennis te maximaliseren en deze optimaal binnen de organisatie toe te passen.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Volgen van introductieopleidingen bij de indiensttreding en bijkomende opleidingen naderhand.
 • Up-to-date houden van de kennis in het vakgebied rond evoluties en ontwikkelingen.
 • Melden van opleidingsbehoeften aan de hiërarchisch leidinggevende en HR.

Instaan voor het rapporteren van klachten – zowel op gebied van veiligheid, gezondheid, milieu als kwaliteit.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Rapporteren van klantenklachten aan de Project Manager/Site Manager.
 • Rapporteren van interne klachten aan de Project Manager/ Site Manager.
 • Afhandelen van klachten waar men zelf betrokken bij is.

Opnemen van alle procedures rond het behalen en behouden van de doelstellingen inzake veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Implementeren van het bedrijfsbeleid in de dagelijkse werking.
 • Toepassen TRA en LMRA
 • Uitvoeren, organiseren en coördineren van de verschillende betrokken diensten en onderaannemers op de werf om tot een veilige, kwalitatieve en tijdige oplevering van het project te komen, in overeenstemming met de instructies van de Project Manager/Site Manager. Dit voor een bepaald deel, aspect en/of fase bij de uitvoering van het project op werf.

Resultaatsgebieden

Onderstaand een niet-limitatieve weergave van de resultaatsgebieden en taken die de functie kenmerken.

Uitvoeren, organiseren en opvolgen van de activiteiten op de werf en de werking van de dienst teneinde op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle werkwijze optimale resultaten te behalen.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Montage van metalen onderdelen (platen, profielen, buizen…) tot een staalconstructie aan de hand van een plan.
 • Laswerkzaamheden
 • Opvolgen van de te leveren en te ontvangen goederen en het eigen werfmateriaal.
 • Opvolgen van de uitvoering van de activiteiten op de werf ter plaatse volgens de instructies van de Project Manager/Site Manager.
 • Permanent oplossen van technische problemen vanuit de eigen kennis en ervaring.
 • Toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit, veiligheid en milieu.

Instaan voor de dagelijkse organisatie van de onderaannemers op de werf, naar planning en kwaliteit van het werk toe.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Invullen van de bezetting van de mensen in functie van de prioriteiten en controleren van de aanwezigheid van de nodige documenten (zoals keuringen, work permits, …).
 • Onderaannemers bewust maken van de kosten en het rendement van de middelen die ze ter beschikking hebben.
 • Leveren van input omtrent het verbeteren van werkprocedures en opleiden van de onderaannemers bij het toepassen hiervan, om steeds de nodige kwaliteit en het rendement te garanderen.
 • Creëren en bestendigen van een positieve, goede werksfeer en stimuleren van samenwerking.

Volgen van de voorschriften of procedures die uitgewerkt zijn in de organisatie op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (ISO- en VGM-procedures).

 • Geven van toolboxmeetings om het bewustzijn van alle medewerkers te vergroten en te zorgen voor effectieve communicatie.
 • Uitvoeren van maandelijkse werkplekinspecties, zoals afvalsortering en afvalstromen binnen de dienst.
 • Detecteren van nieuwe risico’s en instaan voor het nemen van de juiste preventiemaatregelen.
 • Aanspreken van de verantwoordelijke binnen Safety, Health, Environment of Quality Assurance bij vaststellen van niet-conformiteiten inzake veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.
 • Voeren van inspectierondgangen bij medewerkers betreffende het gebruik van de gepaste arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruikte stoffen en preparaten en andere instructies betreffende veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.
 • Meewerken aan de site speficieke SHE-procedure

Functie-eisen

Vereiste kwalificaties

 • Opleiding: Technische opleiding of evenwaardig door ervaring
 • VCA VOL
 • Brevet EHBO-hulpverlener (verplichte jaarlijkse bijscholing)
 • Veiligheidscertificaat: Hoogwerker IS-005, Heftruck IS-001, Verreiker IS-032, Rigger IS-006.
 • Specifieke kennis: 3-talig N/F/E (spreken), MS Office
 • Specifieke eigenschappen: teamspirit, gedreven, communicatief, nauwkeurig, empathisch, analytisch, problem solver, stressbestendig, organisatorisch
 • Flexibiliteit in inzetbaarheid , zowel planmatig als geografisch ( ev. overnachting,…)

Interpersoonlijke relaties

 • Project Manager, Site Manager, interne collega’s, onderaannemers, externe contacten op werf

Aanbod

 • Opdracht van 1 jaar, na 1 jaar kans op contract van onbepaalde duur.

Sollicitatie

Gitte Nietvelt
+32 3 650 09 25
bcb@burdock.com