Introductie

De provincie Gelderland wil duurzame mobiliteit stimuleren in het kader van haar beleidsdoelstellingen en tevens ziet zij zich een taak om gemeenten te ondersteunen in opgaven zoals de uitrol van publieke laadinfrastructuur. Zodoende heeft de Provincie Gelderland samen met de Provincie Overijssel een Europese aanbesteding gedaan namens deelnemende gemeenten voor openbare laadinfrastructuur.

Naast de procesondersteuning voor de aanbesteding hebben Provincies toegezegd het contractmanagement voor de uitvoer van deze aanbesteding te organiseren voor de gehele looptijd. De Provincie Gelderland zal aan de technische kant van het contractmanagement invulling geven en zoekt daarvoor een Technisch Manager Laadpalen.

Het is een functie voor gemiddeld 10 uur per week met een duur van 12 maanden, de start is per 1 oktober 2019. Verlenging is mogelijk, namelijk 2 maal 12 maanden. Eén dag per week dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden bij de provincie Gelderland of Overijssel. De andere dag mogen de werkzaamheden elders verricht worden.

Functie

De werkzaamheden van de Technisch Manager betreft het namens de opdrachtgever toezicht uitoefenen op de uitvoering van de Europese aanbesteding Laadpalen (Overijsselse en Gelderse aanpak voor slim openbaar laden) en op de naleving van het contract met de concessiehouder.

De taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Voortgangsrapportages van CPO beoordelen; interpreteren uptime, storingen e.d.;
 • Opleverrapportages laadpalen beoordelen;
 • Het steekproefgewijs op locatie beoordelen van gerealiseerde en gerepareerde laadpalen conform contract;
 • Technische vragen m.b.t. laadpalen vanuit gemeenten behandelen;
 • Begeleiden processen voor wisselen energieleverancier op laadpaal;
 • Technisch deel van risicodossier managen;
 • Beoordelen van innovaties binnen de aanbesteding;
 • Voorstellen voor wijziging laadpaallocaties beoordelen;
 • Procescoördinatie met CPO en gemeenten rondom (ver)plaatsing/verwijdering laadpalen;
 • Zitting nemen in proces rondom gezamenlijke proef met variabel laadprofiel;
 • Coördineren van werkzaamheden van alle bij innovatie betrokken partijen. Tijdig initieren van, in overleg met de projectleider, gezamenlijke overleggen met netwerkbedrijven;
 • Zelfstandig nemen van ad-hoc beslissingen over zaken welke de voortgang van het project kunnen belemmeren. Is hierbij in staat met eigen deskundigheid de technische en financiële consequenties van zijn/haar beslissingen te overzien.

Functie eisen

 • Minimaal een afgeronde MBO opleiding Elektrotechniek (afgerond met een diploma) of over minimaal een afgeronde vergelijkbare opleiding;
 • Minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) met de aanleg en het beheer en onderhoud van openbare elektrische infrastructuur;
 • Minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) in de rol van technisch manager in projectteams met verschillende stakeholders en belangen;
 • Minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2009-2019) met het beoordelen van geïnstalleerde openbare elektrische infrastructuur;
 • Ervaring met laadpalen is een pré;
 • Ervaring opgedaan met pilotprojecten in openbare elektrische infrastructuur is een pré.

Sollicitatie

Wil je solliciteren op deze vacature?
Klik dan op “Solliciteren” en laat je CV achter.

Heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met Pim Sala, Recruiter bij Burdock
p.sala@burdock.com I 06-57 75 63 93 I 070-3191990