Introductie

Binnen het programmateam HWBP is de functie van senior technisch manager vrijgekomen door vertrek van de vaste medewerker. De functie dient op korte termijn door een tijdelijke senior technisch manager te worden ingevuld tot het moment dat een vaste medewerker de functie gaat invullen. Op dit moment vervult een tijdelijke medewerker deze functie maar daar de overeenkomst met deze medewerker niet voorziet in deze werkzaamheden, wordt een nieuwe uitvraag gedaan.

Het is een functie voor 20 uur per week met een duur van april 2020 tot januari 2021. Verlenging van de opdracht is mogelijk.

Functie

Conform het Programmaplan HWBP is het Programmateam ingericht volgens de filosofie van het IPM-model. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de rolhouder Technisch Management (TM) die door de senior technisch manager wordt ingevuld, is ervoor te zorgen samen met het programmateam dat de programmaopdracht wordt vervaardigd met oog voor kwaliteit, binnen een vastgestelde doorlooptijd en tegen kosten afgesproken met de Opdrachtgever. De rolhouder TM is daarbij verantwoordelijk voor de technische haalbaarheid, maakbaarheid en eenduidigheid van de gekozen oplossingen binnen de projecten. De rolhouder zal enerzijds de inhoudelijke capaciteiten moeten hebben om afwegingen voor te leggen op verschillende tafels en daarnaast ook de communicatieve vaardigheden om deze voorstellen op goede wijze te presenteren, draagvlak te creëren en zorg te dragen voor tijdige besluitvorming. Het ruimtelijk ontwerp en de realisatie daarvan komt tot stand in nauwe samenwerking tussen de rolhouders TM en OM (omgevingsmanagement) zodat in de ontwerpen zowel de ruimtelijke als de technische belangen in samenwerking worden afgewogen. Een belangrijke taak van het programmateam is om de samenwerking tussen de TM en OM rollen in de projecten te bevorderen.

De aangeboden kandidaat, ofwel de senior technisch manager moet de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Zorgen voor adequate informatievoorziening en uitwisseling tussen projecten onderling en met de beheerorganisatie;
 • Zoeken naar en borgen van de relevante kennis en flexibiliteit bij de projecten
 • In samenwerking met de afdelingen zorgen voor voldoende, inwisselbare capaciteit op en tussen de projecten en de juiste competenties;
 • Zorgen voor uniforme en heldere taken, structuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Onderhouden van de relatie met de programmadirectie HWBP, leveranciers en de interne (beheer)organisatie;
 • Visie ontwikkelen op en het initiëren van het scheppen van randvoorwaarden binnen de beheerorganisatie, zodat de staande organisatie gesteld staat voor het programma en de projecten;
 • In samenwerking met programmateam dagelijks overall sturen op kwaliteit, tijd, geld, scope en risico’s;
 • Acteren op project overstijgende, maar ook specifieke zaken en adviseren binnen het technisch werkveld;
 • Bevorderen van technische en procesinnovaties;
 • Zorgen voor condities, structurering van processen, richtlijnen en methoden binnen het programma;
 • Bevorderen van een cultuur van urgentie, ambitie en groepsdynamiek;
 • Zorgen voor uniforme uitgangspunten in het ontwerp en de realisatie van de primaire keringen binnen het programma, alsook het creëren van draagvlak en het bewaken van tijdige besluitvorming.

Functie eisen

Om bovenstaande werkzaamheden/taken uit te kunnen voeren moet de kandidaat, ofwel de senior technisch manager, beschikken over specifieke kennis en ervaring.

Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:

 • WO-werk- en denkniveau, met passie voor techniek (te beoordelen uit cv en tijdens interview);
 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding civiele techniek;
 • Minimaal 7 jaar ervaring als senior technisch manager in GWW-projecten zoals primaire dijkversterkingsprojecten;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het projectmatig werken in IPM-projectteams.

Sollicitatie

Vragen over deze vacature?

Neem dan contact op met Pim Sala, Recruiter bij Burdock
p.sala@burdock.com 06-57 75 63 93 – 070-3191990