Introduction

Wij zoeken momenteel in opdracht van een klant een Werftoezichter

Organization

[GN 02-02-2021 14:43] Vervanger Kim Van der Stuyft tijdens haar zwangerschapsverlof

Function

 • Controleren of de werken uitgevoerd worden volgens de plannen en volgens de regels van de kunst
 • Opmeten van de door de aannemer uitgevoerde hoeveelheden en deze toewijzen aan de voorziene posten in het bestek of aan onvoorziene, bijkomende werken ter beoordeling van de maandelijkse vorderingsstaat.
 • Kwaliteitscontrole
 • Aantonen (of laten aantonen door de aannemer) van de conformiteit tussen de kwaliteit van de werken en het bestek (via proeven)
 • Toezien dat de proeven volgens de voorschriften en volgens de in het bestek bepalende frequentie worden uitgevoerd

Werfveiligheid:

 • Toezicht houden op de naleving van de goedgekeurde veiligheidsplannen
 • Toezicht houden op de werken uitgevoerd door de aannemer, teneinde de veiligheid van alle personen op de werf te waarborgen;
 • Rapporteren van de vaststellingen aan de hogere werfleiding en in voorkomend geval aan de veiligheidscoördinator

Werforganisatie en operationele werfcontrole:

 • Bijwonen van werfvergaderingen en actief participeren in het overleg
 • Controleren of de werken worden uitgevoerd binnen de voorziene werkzone
 • Waken over het minimaal houden van de onvermijdelijke overlast
 • Bij hinder of klachten het probleem voorleggen aan de hogere werfleiding
 • Vergelijken van de vooruitgang van de werken met de ingediende planning en indien nodig vertraging door onvoorziene omstandigheden vaststellen

Rapportering en verslaggeving:

 • Verslag van de verschillende activiteiten geven aan de hogere werfleiding
 • Invullen van het dagboek der werken


Requirements

 • Je bezit een bachelorsdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring;
 • Je kunt terugblikken op een relevante werkervaring in wegenis- en rioleringswerken of in civiele werken; voor sommige van onze projecten komen ook schoolverlaters in aanmerking en maken we dus ook graag kennis met jou
 • Je werkt zeer zelfstandig maar zorgt ervoor dat alle betrokken partijen steeds op de hoogte zijn
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands; kennis van andere talen is steeds een voordeel
 • Je bent nauwgezet in jouw rapportage en administratieve opvolging

Offer

 • Opdracht van lange duur (+1 jaar)
 • Marktconform salaris aangevuld met extra-legale voordelen / factureren als zelfstandige is ook mogelijk

Application

Gitte Nietvelt
+32 3 650 09 25
bcb@burdock.com